Serdecznie zapraszamy na trzeci z cyklu wykładów zamiejscowych, pt. Mozaika językowa Wielkopolski, który wygłosi dr Błażej Osowski (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM). Wykład odbędzie się 12 grudnia br. o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie.

W ramach wykładu dr Osowski przedstawi gwarę jako element dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Gwara jest językiem pierwotnym wobec polszczyzny literackiej i jest tak samo cenna. Swymi korzeniami sięga odległej przeszłości i przez długie stulecia na pewnych obszarach była ostoją polskiej kultury. W wykładzie przedstawiona zostanie geneza gwar polskich, historia wpływu gwar wielkopolskich na kształtowanie się polskiego języka literackiego oraz zmieniające się na przestrzeni wieków relacje tych dwóch odmian polszczyzny. Omówimy także najważniejsze cechy gwarowe Wielkopolski – wymowę i słownictwo. Tu także pokazane zostaną sylwetki najważniejszych badaczy języka Wielkopolski (poczynając od A. Tomaszewskiego na czasach współczesnych kończąc) oraz najważniejsze publikacje, do których mogą sięgnąć osoby zainteresowane.

Dr Błażej Osowski – absolwent poznańskiej polonistyki oraz filologii słowiańsko-polskiej z językiem czeskim. Adiunkt w Pracowni Dialektologicznej UAM. Zajmuje się dokumentowaniem gwar, zbieraniem słownictwa gwarowego i układaniem słowników, badaniem gwar współczesnych i historycznych. Autor monografii o słowotwórstwie wielkopolskich przymiotników (Kategoria przymiotnika w języku mieszkańców wsi północno-wschodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski. Studium leksykalno-słowotwórcze) oraz o języku inwentarzy wielkopolskich z XVIII wieku (Wariantywność leksykalno-semantyczna języka wielkopolskich inwentarzy z drugiej połowy XVIII wieku. Studia z dialektologii historycznej), a także Słownika języka mieszkańców powiatu kolskiego. Interesuje go wszystko, co wiąże język z regionem.

Wykład odbywa się w ramach projekt Dziedzictwo Wielkopolski, który ma na celu popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, w sposób interdyscyplinarny oraz przedstawienie wyników badań nad regionem wśród mieszkańców Wielkopolski, jak również integrujących środowisko badaczy z różnych dyscyplin naukowych oraz instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa. Cykl wykładów prowadzonych w regionie ma przybliżyć mieszkańcom społeczności lokalnych prowadzone badania dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.