„Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990”

Zapraszamy na czerwcowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych,

Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990

Wykłady w maju odbędą się w Sali Posiedzeń PTPN.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu „Działania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa dla mieszkańców Poznania” współfinansowanego przez Miasto Poznań #poznańwspiera.

Projekt został również objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

1 czerwca 2023 r., godz. 17:00

dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (Instytut Pamięci narodowej, Oddział w Poznaniu) wygłosi wykład pt. Formy oporu społecznego wobec komunistów w Wielkopolsce po październiku 1956 roku.

W zniewolonej Polsce podejmowano w różnych środowiskach jak np. studentów, inteligencji, weteranów II wojny światowej, czy harcerskim, próby, okupione często represjami, przeciwstawienia się wszechogarniającemu komunizmowi. Im większe były próby totalitarnego zniewolenia, tym coraz większy był sprzeciw wobec systemu. Ludzie żyli niejako w „drugim obiegu”, nie tylko w zakresie wydawniczym. Istotne protesty odnotowano już w czasie pierwszego „karnawału wolności” podczas Października 1956. Młodzi ludzie powołali wtedy Studencki Komitet Pomocy Więźniom Politycznym, który służył pomocą charytatywną i prawną więzionym bohaterom walki o niepodległą Polskę. Obok trwania w cywilnym oporze wobec komunizmu, w codziennej walce o przetrwanie i zachowanie swoje tożsamości kulturowej, miały miejsce także protestacyjne przestoje w zakładach pracy, wystąpienia w obronie warszawskich studentów w marcu 1968, czy protesty z lat 1970–1989.

dr hab. Elżbieta Wojcieszyk – absolwentka UAM, dr hab., od 2001 r. pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu; zajmuje się badaniami historii najnowszej Polski. Autorka licznych artykułów i monografii, wtym: Działalność Rady Miasta Poznania 1919–1939 i losy poznańskich radnych (2012), Duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Poznańskiej w latach 1945–1989 (2014), Fanatycy i inni. Opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956–1970. Wybrane zagadnienia (2019). Pod jej redakcją ukazało się czterotomowe opracowanie Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu 1945–1989 (2012–2016). Współautorka opracowania Województwo poznańskie w latach 1945–1950 (2022).

22 czerwca 2023 r., godz. 17:00

prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski (Wydział Socjologii UAM) wygłosi wykład pt. Komitety Obywatelskie jako demokratyzacyjny ruch społeczny.

Wykład pokazuje znaczenie Komitetów Obywatelskich jako demokratyzacyjnego ruchu społecznego od momentu powstania wiosną 1989 do wyborów samorządowych 1990. Koncentruje się na działaniach Komitetu Obywatelskiego ale pokazuje je w szerszej perspektywie teoretycznej (teoria demokracji i ruchów społecznych amerykańskiego historyka i socjologa Charlesa Tilly’ego) oraz historycznej (inne ruchy demokratyzacyjne w Polsce po 1980 roku).

prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski – socjolog, doktor habilitowany, profesor UAM, pracownik naukowy Wydziału Socjologii UAM. Zajmuje się współczesnym społeczeństwem polskim, społeczeństwem obywatelskim, dyskursem publicznym oraz kontaktami międzykulturowymi. Autor licznych publikacji, w tym monografii Socjologia podróży (2004), Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w prasie krajowej w 1981 roku (2008), Potencjalne poparcie społeczne dla organizacji i ruchów skrajnych w Polsce (2013), redaktor i współredaktor prac zbiorowych: Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt Eurequal, (2011), Wielka zmiana 1989–91, nr monograficzny Kroniki Miasta Poznania (2014). Współredaktor Polskie sprawy 1945–2015 (2017), Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919–1939 (2022).