„Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990”

Zapraszamy na ostatnie już, grudniowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych,

Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990

Wykłady w grudniu odbędą się w Sali Posiedzeń PTPN.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu „Działania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa dla mieszkańców Poznania” współfinansowanego przez Miasto Poznań #poznańwspiera.

Projekt został również objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

Wtorek 5 grudnia godz. 17:00

prof. UAM dr hab. Alina Mądry (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa  UAM)  wygłosi wykład pt. Poznańskie chóry w drodze ku wolności 

Chór to przede wszystkim wspólnota ludzi, których łączy muzyka i wspólne jej wykonywanie. Celem wykładu będzie ukazanie, zapewne niepełne, zespołów chóralnych działających w Poznaniu w latach 1956-90. W tym ważnym dla Polski czasie funkcjonowanie chórów w przestrzeni społecznej pełniło wręcz funkcję wychowawczą. Nie była to li tylko możliwość obcowania z wartościową muzyką, ale przede wszystkim pogłębiano przez to wrażliwości estetyczną i moralną uczestników. Warto też wspomnieć, że możliwość wyjazdów zagranicznych chórów pozwalała także na poszerzenie horyzontów światopoglądowych. Przyjrzymy się zatem nie tylko temu, co poznańskie chóry w tym czasie wykonywały, ale także kontekstom z tego wynikającym, wiodącym ku wolności roku 1989.

Alina Mądry – muzykolożka, dr hab., prof. UAM. Od czasów studiów związana z poznańską muzykologią, od 2019 roku swoją dalszą drogę naukowo-dydaktyczną realizuje w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów UAM. Od 2017 roku przewodniczy Radzie Naukowo-Wydawniczej Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego. W swojej działalności, zarówno naukowej jak i popularyzatorskiej, koncentruje się przede na zagadniach związanych z polską kulturą muzyczną od końca XVII do XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wielkopolskich kontekstów. Autorka trzech książek, nutowych edycji źródłowo-krytycznych, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Współpracuje z licznymi uczelniami na terenie kraju oraz instytucjami kultury i archiwami.

Środa  13 grudnia godz. 17:00

dr Jacek Bartkowiak (Starstwo Powiatowe w Słupcy) wygłosi wykład pt. Samorząd studentów UAM (1983–1989/90), czyli legalny element antysocjalistyczny 

Dzieje studenckiego samorządu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są bardzo burzliwe. Został zorganizowany w stanie wojennym przez działaczy zdelegalizowanego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po dwóch latach legalną działalność zablokowano w efekcie zmian prawnych, co skutkowało odtworzeniem struktur podziemnego NZS i walką kolejnego pokolenia studentów o poszerzenie samorządności.

Jacek Bartkowiak – doktor historii, absolwent UAM, przez wiele lat prowadzący badania nad organizacjami studenckimi na Unwiersytecie Poznańskim i UAM/ W 1985 r. obronił pracę magisterską pt. „Korporacje akademickie na Uniwersytecie Poznańskim 1920-1939″  a w  2018 r. doktorat pt. „Walka o studencką samorządność na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu w latach 1980-1989″. Po studiach pracował jako nauczyciel historii w LO w Słupcy, redaktor naczelny “Gazety Słupeckiej” (1989-2005), “Monitora Wielkopolskiego” (2003-2006), dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (2006-2011). Od 2018 r. jest starosta słupeckim.