„Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990”

Zapraszamy na majowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych,

Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990

Wykłady w maju odbędą się w Sali Posiedzeń PTPN.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu „Działania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa dla mieszkańców Poznania” współfinansowanego przez Miasto Poznań #poznańwspiera.

Projekt został również objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

11 maja 2023 r., godz. 17:00

prof. UAM dr hab. Dobrochna Dabert (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) wygłosi wykład pt. Niezgoda i pragmatyzm. Poznań w kulturze opozycyjnej lat 70. i 80.

W wykładzie zaprezentowane zostaną w ujęciu syntetycznym działania poznańskich środowisk opozycyjnych podejmowane na rzecz kultury niezależnej w latach 70. i 80. Szczególna uwaga skupiona zostanie na twórczości literackiej i wydawniczej, działaniach medialnych i tzw. kulturze protestu. Zróżnicowane inicjatywy artystyczne i społeczne okazały się nie tylko istotną alternatywą dla kultury oficjalnej, ale przede wszystkim konstruktywną formą wyrażania sprzeciwu wobec, niedemokratycznego ustroju politycznego, ograniczenia wolności słowa i zniewolenia kultury.

prof. UAM dr hab. Dobrochna Dabert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – literaturoznawca i filmoznawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej, kieruje Pracownią Badań Literatury i Kultury Niezależnej. Autorka książek: Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego, Poznań 1998; Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych zagadnień z poetyki i etyki, Poznań, 2003; Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku, Poznań, 2003; Między wizją a spełnieniem. Profile ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu wydawniczym 1982-1989, Poznań, 2014.

18 maja 2023 r., godz. 17:00

 dr Marcin Jurek (Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu) wygłosi wykład pt. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1956-1970

 

Wszechwładny i budzący w okresie stalinizmu powszechną grozę aparat bezpieczeństwa, między innymi wskutek tragicznych wydarzeń Poznańskiego Czerwca, przeszedł w 1956 r. gruntowną przemianę oraz reorganizację. Funkcjonująca odtąd pod szyldem Służby Bezpieczeństwa policja polityczna wciąż pozostawała jednak kluczowym filarem systemu komunistycznego, który bezwzględnie dławił wszelkie przejawy wolności czy niezależności. Wystąpienie ma na celu przybliżyć struktury, kadry oraz główne kierunki zainteresowania SB w Wielkopolsce w latach rządów Władysława Gomułki.

Życie studenckie Poznania po roku 1956 było bogate kulturalnie i artystycznie. Jednym z fenomenów tego bogactwa był teatr studencki, inny niż teatry zawodowe, liczniejszy niż teatry repertuarowe, a do tego poszukujący własnej estetyki i tworzący własną politykę w poszukiwaniu przestrzeni wolności. W tym sensie poznański teatr studencki nie tylko współbrzmiał z teatralną awangardą w teatrze II połowy XX wieku, ale także współtworzył polityki oporu o różnym charakterze i natężeniu.

dr Marcin Jurek (Instytut Pamięci narodowej, Oddział w Poznaniu) – historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkim historią ruchu komunistycznego w Wielkopolsce. Autor książki W polskiej Wandei. Komunistyczna Partia Polski w województwie poznańskim w czasach II Rzeczypospolitej (2021).