„Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990”

Zapraszamy na wrześniowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych,

Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990

Wykłady we wrześniu odbędą się w Sali Posiedzeń PTPN.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu „Działania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa dla mieszkańców Poznania” współfinansowanego przez Miasto Poznań #poznańwspiera.

Projekt został również objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

14 września 2023 r., godz. 17:00

prof. UAM dr hab. Krzysztof Kurek (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM) wygłosi wykład pt. W teatralnym kombinacie… Wokół powojennych dziejów poznańskich teatrów dramatycznych.

We wrześniu 1949 roku, na mocy decyzji ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz władz politycznych powołano do życia monstrualny (także z dzisiejszej perspektywy) „kombinat teatralny” zarządzany przez wspólną Dyrekcję Państwowych Teatrów Dramatycznych w Poznaniu, w którego skład wchodziły – Państwowy Teatr Polski (przez pewien okres wraz z podlegającym mu zespołem objazdowym), Teatr Nowy, Komedia Muzyczna (do likwidacji w 1952) oraz – od 1 stycznia 1952 – Teatr Młodego Widza. Pierwszym dyrektorem tego niezwykłego i kontrolowanego centralnie „organizmu teatralnego” był reżyser Wilam Horzyca (1889–1959), który od 1 września 1948 roku kierował Teatrem Polskim. Trzeba zaznaczyć, iż pomimo wielu administracyjnych, politycznych i organizacyjnych modyfikacji ten schemat centralnego zarządzania poznańskimi scenami przetrwał aż do sezonu artystycznego 1972/73, choć od pewnego momentu dotyczył już wyłącznie Teatru Nowego i Polskiego. Celem wystąpienia będzie ukazanie dziejów tych dwóch scen w specyficznym kontekście ścisłego nadzoru politycznego, cenzorskiego i ekonomicznego. Autor wystąpienia postara się wskazać, w jaki sposób ideologiczne naciski przełożyły się na wybory repertuarowe i artystyczne.

Krzysztof Kurek – prof. UAM dr hab., jest pracownikiem Katedry Teatru i Sztuki Mediów na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia dla studentek i studentów Wiedzy o teatrze. Zajmuje się przede wszystkim historią polskiego teatru i dramatu, związkami życia codziennego z różnymi formami widowisk, a także dziejami Poznania i Wielkopolski. Jest autorem kilku monografii a mianowicie: „Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej” (1999), „Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782–1849 (2008), „Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850–1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty” (2013), „Widowiska poznańskie. Studia z historii teatru, dramatu i miasta” (2018), „Teatr poznański w podróży (1870–1900). Repertuary występów i źródła do dziejów sceny polskiej w zaborach pruskim i rosyjskim” (2019), „Okolice widowisk. Studia i szkice” (2021), współautorem „Dziejów Gniezna (2016). Jest także redaktorem naukowym ośmiu tomów zbiorowych. Swoje artykuły publikował m. in. na łamach „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, „Wieku Oświecenia”, „Teatru”, „Dialogu”, „Kroniki Miasta Poznania”.

28 września 2023 r., godz. 17:00

 dr hab. Rafał Reczek (Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu) wygłosi wykład pt. Arcybiskup Antoni Baraniak – niezłomny obrońca kościoła

Antoni Baraniak (1904-1977), syn ziemi wielkopolskiej, urodzony w niewielkiej wsi Sebastianowo, gruntownie wykształcony salezjanin, zaufany sekretarz prymasów Polski – Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, więzień okresu stalinowskiego, poddany wycieńczającym przesłuchaniom, które nieomal zakończyły się jego śmiercią, biskup sufragan gnieźnieński i arcybiskup metropolita poznański. Jeden z najważniejszych, obok prymasa Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły, członków Konferencji Episkopatu Polski, uczestnik Soboru Watykańskiego II, zapalony filatelista i fotograf. Choć od kilku lat sylwetka Antoniego Baraniaka jest sukcesywnie przypominana, m.in. przez książki i filmy dokumentalne, a jego imię noszą szkoła w Mchach i ulica w Poznaniu, to jednak poza Wielkopolską i wąskim gronem historyków Kościoła jest on prawie zupełnie nieznany. Ze względu na jego zasługi warto przybliżać postać tego wielkiego człowieka, o którym krótko przed śmiercią kard. Karol Wojtyła powiedział: „Kościół nigdy księdzu arcybiskupowi nie zapomni, że go bronił w najtrudniejszych czasach”.

Rafał Reczek – dr hab., historyk. Od 2009 r. dyrektor poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących historii Polski po 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z dziejami Wielkopolski i oporu społecznego w okresie PRL oraz stosunkami państwo-Kościół katolicki.

Autor kilkudziesięciu publikacji, m.in.: „Życie społeczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956–1970” (2008”), Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977 (2017, współautorzy K. Białecki, R. Łatka, E. Wojcieszyk), „Miasta Wolności. Poznań–Budapeszt 1956” (2021, współautorzy Á. Máthé, S. Jankowiak, R. Kościański), redaktor naukowy prac zborowycj: „Radio „Solidarność”. Dokumenty” (2008), „Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 roku i ich konsekwencje” (2015), „Województwo poznańskie w latach 1945–1950, (2022, współredaktorzy K. Białecki, S. Jankowiak, ).