Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przyznało 11 grudnia 2023 roku, w trakcie uroczystej gali w Pałacu Działyńskich, Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk nagrodę honorową „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”, która jest wręczana od 1996 roku. Statuetki są przyznawane osobom i instytucjom wyróżniającym się w podejmowaniu i realizacji działań popularyzatorskich, twórczych oraz naukowych, które upowszechniają wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim i kultywują pamięć o samym powstaniu i jego bohaterach. Nagrodę w imieniu PTPN odebrał prezes prof. EUP dr hab. Filip Kaczmarek.

Prócz PTPN nagroda honorowa „Dobosza Powstania Wielkopolskiego” została wręczona również Pawłowi Kochańskiemu, prof. Jerzemu Pietrzakowi i pośmiertnie dr Kazimierzowi Kaczmarczykowi.

Fot. UMWW