Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

z głębokim smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci

ś†p

prof. dr hab. Bogdana Walczaka

 

członka Komisji Językoznawczej PTPN od 1968 r.,

Wydziału I Filologiczno-Filozoficznego od 1994 r.,

przewodniczącego Komisji Językoznawczej (1996-2005),

wiceprezesa  PTPN (2005-2011),

wybitnego językoznawcy, polonisty i slawisty,

 prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Łączymy się w żalu

z rodziną i przyjaciółmi

Prezes PTPN prof. UEP dr hab. Filip Kaczmarek

wraz z Zarządem PTPN