Szanowni Państwo,

W 2022 roku Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN) będzie obchodzić Jubileusz 165-lecia. Z tej okazji pragniemy zaprosić Państwa do uczestniczenia w  planowanej na 12 lutego 2022 roku w Sali Posiedzeń PTPN w Poznaniu – w przeddzień pierwszego Walnego Zebrania członków PTPN w 1857 roku – ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęcą dziejom naszego Towarzystwa. Celem organizowanej konferencji jest przedstawienie najnowszych wyników badań oraz mniej znanych wątków poświęconych właśnie Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk. Organizowana konferencja stwarza także idealną okazję do wspólnego świętowania jubileuszu.

Proponowana tematyka, którą można podjąć (jednak można zgłaszać także propozycje wystąpień nie ujętych w poniższych punktach) podczas konferencji to:

– historia i dziedzictwo PTPN – początki Towarzystwa, lata międzywojenne, II wojna światowa, PRL i okres współczesny,

–  historia agend Towarzystwa – Biblioteka, Wydawnictwo, Muzeum im. Mielżyńskich, Dział Ludoznawczy itp.,

– działalności i dzieje Wydziałów oraz Komisji PTPN w przeszłości i współcześnie,

– los i problematyka zbiorów PTPN – biblioteczne, archeologiczne, numizmatyczne, dzieła sztuki, współczesne depozyty,

– współpraca Towarzystwa, jego członków z innymi towarzystwami, instytucjami naukowymi, kulturalnymi,

– ukazanie sylwetek zasłużonych członków na rzecz Towarzystwa, ich spuścizn archiwalnych,

– architektura gmachu PTPN i jego mieszkańcy,

W trakcie konferencji nie chcemy zamknąć się jedynie na omawianie problematyki związanej z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Pragniemy także poświęcić miejsce
na ukazanie roli i znaczenia innych towarzystw naukowych, którym przyświecała i w dalszym ciągu przyświeca podobna misja, czyli rozwój nauki, kultury i sztuki oraz propagowanie najnowszych wyników wiedzy wśród społeczeństwa.

Mamy nieukrywaną nadzieję, że organizowana konferencja przyczyni się do jeszcze lepszego poznania historii i dziedzictwa Towarzystwa, a także jego roli we współczesnym świecie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie tytułu proponowanego wystąpienia wraz
z krótkim abstraktem (około 500 znaków) na adres mailowy: norbert.delestowicz@ptpn.poznan.pl do 31 stycznia 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów, a w przypadku większej ich ilości do wydłużenia trwania konferencji na 11 lutego 2022 roku.

Planowane jest także wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w Wydawnictwie PTPN.