Sekcja Onkoneurologii Poslkiego Towarzystwa Neurologicznego, Katedra i Klinika Neurochirurgii UMP oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają na konferencję “Onkoneurologia i jej miejsce w systemie kompleksowej opieki medycznej”, która odbędzie się 14 grudnia w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Rozpoczęcie obrad o godz. 9:00.