Zapraszamy na październikowe spotkania cyklu “Poznański Sposób na Niepodległość: II Rzeczpospolita”

Pierwsze z nich odbędzie się już 3 października o godz. 18:00. Przedmiotem wykładu „W polskiej szkole średniej! Reaktywacja, repolonizacja, innowacyjność”, który wygłosi prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), będą poznańskie szkoły średnie ogólnokształcące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Autorka zaprezentuje proces odbudowy szkolnictwa gimnazjalnego w Poznaniu po roku 1919, ze szczególnym uwzględnieniem procesu unifikacji, ale też innowacyjności i swoistego nowatorstwa pedagogicznego.

Głównymi kierunkami badawczymi podejmowanymi przez prof. UAM dr hab. Justynę Gulczyńską są dzieje szkolnictwa XIX–XX wieku, w szczególności: szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Polsce w okresie międzywojennym; edukacja dziewcząt i szkolnictwo żeńskie; edukacja instytucjonalna w warunkach PRL-u. Ponadto: współczesne europejskie systemy oświatowe; polityka oświatowa; edukacja polska wśród Polonii i Polaków za granicą.

Drugie spotkanie odbędzie się 17 października 2019 r. Prof. Ewa Guderian-Czaplińska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) wygłosi wykład “Sukces, skandal, eksperyment – międzywojenne teatry miejskie”.

Spotkania odbywają się w ramach projektu “Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita”, współfinansowanego przez Urząd Miasta Poznania #poznanwspiera