Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

zaprasza na posiedzenie Kolokwium Doktoranckiego,

na którym referat pt.

     “Organoznawstwo historyczne a źródłoznawstwo i nauki pomocnicze historii

wygłosi

mgr Adam Bigosiński

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM

 

Posiedzenie odbędzie się w środę 22 marca 2023 r.

o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN

przy ul. Mielżyńskiego 27/29

Z wyrazami szacunku,

sekretarz KH PTPN

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska