Szanowni Państwo!

W imieniu przewodniczącej Komisji Chemii Klinicznej PTPN, dr hab. Hanny Szaefer, przekazujemy zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się 20 grudnia br. o godz. 17:00 na platformie MS TEAMS.

W programie spotkania wykład mgr Marty Cykowiak ptZjawisko rozdziału faz ciecz-ciecz w żywych komórkach i jego znaczenie w patogenezie nowotworów.

Prelegentka jest laureatką Programu BioLAB 2020-2021 finansowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i przedstawi wyniki swoich badań realizowanych w University of Virginia- Charlottesville – Department of Biochemistry and Molecular Genetics (USA).

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aN64opA4vBW9BU1jnMH6Np4TwF_Vsygvk5fNNJWWJWNk1%40thread.tacv2/1638971787592?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%2264db14bf-fd01-4491-b87b-6e3fd73cc85e%22%7d

Serdecznie zapraszamy!