Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

zaprasza na  otwarte posiedzenie naukowe,

na którym referat pt.

     “Wokół początków Warszawy”

wygłosi

Członek Komisji

prof. dr hab. Tomasz Jasiński

(Wydział Historii UAM, PAN Biblioteka Kórnicka)

Posiedzenie odbędzie się w środę 30 marca 2022 r., o godz. 17.30 w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Posiedzenie będzie transmitowane online na facebookowym profilu PTPN

Z wyrazami szacunku,

sekretarz KH PTPN

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska