Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

zaprasza na otwarte posiedzenie naukowe,

na którym referat pt.

     “Uczony teolog i historiograf sędzią. Kilka słów o działalności Sędka z Czechla jako gnieźnieńskiego wikariusza generalnego in spiritualibus (1449-1453)”

wygłosi

Członek Komisji

mgr Adam Kozak

Instytut Historii PAN, Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 9 maja 2022 r.

o godz. 17.30 w Sali Posiedzeń PTPN

przy ul. Mielżyńskiego 27/29

Z wyrazami szacunku,

sekretarz KH PTPN

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska