Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na posiedzenie naukowe i posiedzenia administracyjne

Wydziału III Matematyczno-Przyrodniczego,

Komisji Biologicznej i Komisji Geograficzno-Geologicznej

które odbędą się w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 17.00

w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

 

Program posiedzenia naukowego nt.: Różnorodność geograficzna i biologiczna zlewni Junikowskiego Strumienia obejmuje następujące punkty:

17:00-17:05 prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek: Wprowadzenie

17:05-17:20 prof. UAM dr hab. Renata Graf: Zlewnia Junikowskiego Strumienia w zmieniającym się krajobrazie aglomeracji poznańskiej

17:20-17:35 prof. ID PAN dr hab. inż. Marcin Dyderski: Przyroda dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”

17:35-17:50 dr Dawid Abramowicz: Adaptacja środowiska geograficznego Junikowskiego Strumienia dla potrzeb rozwoju aglomeracji poznańskiej

17:50-18:00 Dyskusja

 18.00-18:30 posiedzenie administracyjne (sprawozdawczo-wyborcze) Wydziału III Matematyczno-Przyrodniczego,

18.30-19.00 posiedzenie administracyjne (sprawozdawczo-wyborcze) Komisji Biologicznej

18.30-19.00 posiedzenie administracyjne (sprawozdawczo-wyborcze) Komisji Geograficzno-Geologicznej.


 

Plik do pobrania