Przewodniczący Wydziału II PTPN zwołuje posiedzenie administracyjno-naukowe i zaprasza:

  • o godz. 16.00 – członków prezydium Wydziału II i tytularnych profesorów na wspólne posiedzenie prezydium i kolegium profesorskiego
  • o godz. 16.30 – wszystkich członków Wydziału II na posiedzenie administracyjne Wydziału II
  • o godz. 17.00 – wszystkich członków PTPN i zainteresowanych gości na wykład naukowy prof. Sławomira Gawlasa