Szanowni Państwo,

w imieniu przewodniczącego Wydziału II Historii i Nauk społecznych PTPN zapraszamy na posiedzenie naukowo-administracyjne, które odbędzie się 30 maja 2022 r. o godz. 17:00 w Sali Posiedzeń PTPN (ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań).

Porządek spotkania:
I. Część naukowa:
W cyklu mistrzowskim In quattuor tempora anni – wykład letni wygłosi PROF. DR HAB. TOMASZ JASIŃSKI: CZY PIOTR ABELARD ZNAŁ POEZJĘ GALLA ANONIMA? NA MARGINESIE NAJNOWSZYCH USTALEŃ O AUTORZE KRONIKI POLSKIEJ.
II. Część administracyjna:
1) Wręczenie dyplomów uczonym przyjętym w poczet członków Towarzystwa – wręcza Prezes PTPN, dr hab. Filip Kaczmarek, prof. UEP
2) Informacja o wyborach w Komisji Nauk Prawnych
3) Wnioski następujących uczonych o przyjęcie w poczet członków Wydziału II PTPN:
dr Wojciech Jasiński, dr Adrien Quéret-Podesta, dr hab. Piotr Jabkowski, dr Jacek Kubera, dr hab. Dorota Mroczkowska, dr Przemysław Pluciński, dr Łukasz Skoczylas, dr Maciej Dudziak, mgr Ewelina Ebertowska, mgr Stanisława Piotrowska, ks. dr Jan Frąckowiak, ks. mgr Wojciech Wasiak, ks. dr Przemysław Zgórecki
4) Wolne głosy