Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Wydziału II PTPN, które odbędzie się we wtorek 22.06.2021 r. o godzinie 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN. W trakcie zebrania P. prof. Tomasz Jurek z IH PAN wygłosi referat pt.

Czym był i gdzie leżał poznański Kunsztat?

Następnie zapraszamy na część administracyjną, która poświęcona będzie:

1. Wyborom nowych władz Wydziału (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza).

2. Wyborom nowych kandydatów do Wydziału: pani dr Marty Kalisz-Zielińskiej, pani dr Agnieszki Łuczak, pani dr Magdaleny Poklewskiej-Koziełł, pani mgr Patrycji Silskiej, pana prof. Olafa Bergmanna, pana prof. Sławomira Kalinowskiego, pana prof. Igora Kraszewskiego, pana dra Jacka Kubiaka, pana dra Miłosza Sosnowskiego, pan dra Mateusza Stróżyka, pana dra Sławomira Marka Wyrembelskiego,.

Z wyrazami szacunku

Paweł Dembiński

Sekretarz Wydziału II