Posiedzenie naukowo-administracyjne Wydziału II PTPN – 22 XI 2021

Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, godz. 17.00

Porządek spotkania:

I. Część naukowa:

W cyklu mistrzowskim In quattuor tempora anni – wykład jesienny wygłosi PROF. DR HAB. HANNA KÓČKA-KRENZ: POZNAŃ PIERWSZYCH PIASTÓW W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.

II. Część administracyjna:

1) Wręczenie dyplomów uczonym przyjętym w poczet członków Towarzystwa w dniu 24 VI 2021 – wręcza Prezes PTPN – dr hab. Filip Kaczmarek, prof. UEP

2) Wybór zastępcy przewodniczącego Wydziału II – kandyduje: dr hab. Igor Kraszewski, prof. UAM

3) Wybór sekretarza Wydziału II – kandyduje: dr Miłosz Sosnowski

4) Informacja o wyborach w komisjach Wydziału II (Komisja Archeologiczna; Komisja Historyczna)

5) Wskazanie przedstawiciela Wydziału II do kapituły Nagrody im. Augusta Cieszkowskiego

6) Informacja o zgłaszaniu kandydatur do Medalu Bene Merentibus oraz do nagrody im. Augusta Cieszkowskiego

7) Wniosek o przyjęcie Jerzego Sobczaka w poczet członków Wydziału II PTPN

8) Wolne głosy