Posiedzenie administracyjno-naukowe Wydziału II PTPN – 5 II 2024
Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, godz. 16.00

PORZĄDEK SPOTKANIA:

I. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA (godz. 16.00-16.50):
Godz. 16.00-16.15: posiedzenie prezydium Wydziału II
Godz. 16.15-16.50: posiedzenie wszystkich członków Wydziału II:
1) Informacje o działalności Wydziału II
2) Wnioski o przyjęcie nowych członków Wydziału II
3) Wolne głosy

II. CZĘŚĆ NAUKOWA (godz. 17.00):
W cyklu mistrzowskim In quattuor tempora anni – wykład zimowy wygłosi
PROF. DR HAB. STEFAN ZAWADZKI: MUR MEDYJSKI: DLACZEGO I KIEDY ZOSTAŁ ZBUDOWANY. Z DZIEJÓW OBRONNOŚCI W MEZOPOTAMII