Zapraszamy na drugi spacer z PTPN!
Tym razem uczestnicy spaceru będą mieli okazję zapoznać się z różnymi aspektami badań i edukacji humanistycznej, z naciskiem na historię, w dawnych wiekach. Podczas przechadzki dowiedzą się o działalności szkoły miejskiej przy kolegiacie Marii Magdaleny, kolegium jezuickiego, o znaczeniu Pałacu Działyńskich, jako centrum polskiego życia intelektualnego w XIX i XX w., Zamku Królewskiego, jako Archiwum Państwowego, a także Bazaru i Biblioteki Raczyńskich, które były pierwszymi siedzibami PTPN, oraz samego PTPN.
Kiedy? Niedziela, 20 marca 2022 r.
O której? 11:00
Gdzie się spotykamy? Pl. Bernardyński przy Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu
Naszym przewodnikiem tym razem będzie…
Ryszard Grzesik (przewodnik PTTK i jednocześnie członek PTPN), który mówi o sobie tak:
„Jestem historykiem-mediewistą, specjalizującym się w dziejach Europy Środkowej. Jestem też poznańskim patriotą, zainteresowanym miastem, w którym żyję. Przewodnikiem turystycznym zostałem przed 20 laty, a do wyboru tego hobby skłoniły mnie pobyty na Kláštorisku w Słowackim Raju. Oprowadzałem tam spontanicznie turystów zaciekawionych ruinami kartuskiego klasztoru. Ponieważ dobrze mi to wychodziło i sprawiało radość, stwierdziłem, że dobrze będzie dzielić się z innymi moją miłością do miasta, w którym przez całe życie mieszkam”.
Spacery edukacyjne realizowane są w ramach projektu: „165. rocznica Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i działania na rzecz rozwoju nauki i kultury” finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa.