Serdecznie zapraszamy na listopadowe transmisje online wykładów w ramach cyklu Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita.
Pierwszy z nich, pt. Włoskie akcenty w międzywojennym Poznaniu, już w najbliższy czwartek, 12 listopada o godz. 18:00, wygłosi dr Ligia Henczel (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu).
Wykład również i tym razem odbędzie się tylko i wyłącznie w formie transmisji na naszym kanale w serwisie YouTube – link.
Polsko-włoskie kontakty mają długą i bogatą historię. Wraz z powstawaniem uniwersytetów w Italii w okresie Średniowiecza Polacy zainicjowali wielowiekowe „peregrinatio academica”. Z czasem, wzajemne relacje o charakterze edukacyjnym, naukowym i religijnym, poszerzyły się o działalność artystyczną i kulturalną. Od końca XVIII wieku dołączył aspekt militarny i społeczno-polityczny, z czasem też gospodarczy. W budowaniu polsko-włoskich relacji mieli swój udział znamienici przedstawiciele Wielkopolski i Poznania (m.in. bp Jan Lubrański, Klemens Janicki, gen. Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, kard. August Hlond czy ks. Stanisław Janasik). Od okresu Renesansu Włosi przybywali do Poznania i innych wielkopolskich miast zaszczepiając idee humanizmu oraz europejskich nurtów w obszarze nauki, kultury i sztuki. W dwudziestoleciu międzywojennym podejmowano w Poznaniu różne działania, aby podtrzymywać pamięć wspólnego dziedzictwa i umacniać dwustronne relacje. Inicjatorami większości z nich byli reprezentanci świata nauki i życia społecznego, którzy stali się godnymi ambasadorami kultury włoskiej na terenie miasta i regionu.
Ligia Henczel jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Studiowała muzykologię (UAM), język włoski i historię kultury europejskiej (Florencja – CLIS Dante Alighieri, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di lingue, letterature e studi interculturali). W ramach programu Erasmus współpracuje z Università degli Studi di Torino (Facoltà delle lingue e letterature straniere) i innymi włoskimi ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury. Zainteresowania badawcze dr Henczel skupiają się między innymi wokół problematyki migracyjnej Polaków do Włoch czy polskim dziedzictwie kulturowym w Italii. Dr Henczel jest również członkinią Prezydium Zarządu PTPN, aktywną członkinią Wydziału II Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Stowarzyszenia Absolwentów UAM. Prezes Stowarzyszenia Polonia-Italia w Poznaniu.
Drugi z listopadowych wykładów pt. Elektryfikacja miast Poznańskiego wygłosi prof. UWr dr hab. Miron Urbaniak (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego).
Transmisja online w czwartek 26 listopada o godz. 18:00.
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania, oraz objęty patronatami honorowymi Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania.
Serdecznie zapraszamy!