Zapraszamy na październikowe wykłady, które wyjątkowo będą aż trzy, w ramach cyklu Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita.
Pierwszy z nich już w najbliższy czwartek, 8 października o godz. 18:00, wygłosi prof. AM dr hab. Halina Lorkowska (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu), pt. “O muzyce i muzykach – Poznańskie Konserwatorium Muzyczne”.
Podczas wykładu przedstawiony zostanie obraz szkolnictwa muzycznego międzywojennego Poznania poprzez dzieje Konserwatorium Muzycznego. Przyjrzymy się ludziom, którzy tworzyli poznańskie środowisko, a zatem kompozytorom (m.in. H. Opieński, F. Nowowiejski, S. Wiechowicz) i muzykom (m.in. A.B. Ciechański, J. Madeja, J. Rakowski, Z. Jahnke). Obok wspólnoty konserwatoryjnej Poznań miał Teatr Wielki i artystów z nim związanych oraz repertuar, a w nim polskie opery i balety. Z tym teatrem wiążą się też wydarzenia mające znaczenie dla polskiej kultury, np. prawykonania utworów Karola Szymanowskiego z udziałem studentów i pedagogów Uczelni.
 
Drugi październikowy wykład pt. Poznańska “Zdobnicza” i artyści, wygłosi prof. UAP dr hab. Rafał Boettner-Łubowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).
Najbliższy wykład, czwartek 15 października o godz. 18:00, w związku z dynamicznym wzrostem zakażeń koronawirusem będzie możliwy do obejrzenia i wysłuchania online na kanale Towarzystwa w serwisie YouTube – link.
Podczas wykładu zostaną omówione początki polskiego szkolnictwa artystycznego w stolicy Wielkopolski w latach 1919-1939 oraz osiągnięcia i specyfika Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu. Potencjał samej Szkoły, jak również znaczący wkład w jej rozwój związanych z nią artystów i pedagogów – będą przypomniane na tle wybranych, poznańskich wydarzeń życia kulturalnego z okresu istnienia II Rzeczpospolitej oraz na podstawie odniesień do wybranych dzieł wspomnianych powyżej twórców. Wykład, przedstawiający najważniejsze zarysy wskazanej powyżej problematyki, zapraszać będzie do bardziej studyjnego zapoznania się z poruszanymi zagadnieniami, przede wszystkim w publikacjach autorstwa doktora Jarosława Mulczyńskiego („Poznańska Zdobnicza. Historia Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu w latach 1919-1939” oraz „Życie artystyczne w Poznaniu w latach 1919-1939”).
 
Trzeci z październikowych wykładów w ramach cyklu Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita., pt. “Życie codzienne żołnierzy w poznańskim garnizonie”, wygłosi prof. dr hab. Janusz Karwat (Instytut Kultury Europejskiej UAM).
Najbliższy wykład, czwartek 22 października o godz. 18:00, w związku z dynamicznym wzrostem zakażeń koronawirusem będzie możliwy do obejrzenia i wysłuchania online na kanale Towarzystwa w serwisie YouTube – link.
Poznań w dwudziestoleciu międzywojnia był dużym pod względem liczby wojska miastem garnizonowym. Mundur żołnierski (oficerów, podoficerów i szeregowców) był powszechnym elementem widoku poznańskich ulic. Życie codzienne, zwłaszcza oficerów, było bogate w wydarzenia i niezwykle barwne. Wykład będzie próbą wniknięcia w różne jego sfery, ukazania go w koszarach, kasynie, domu rodzinnym i na terenie miasta. Ważnym aspektem będzie przedstawienie tych, którzy walczyli o niepodległość i dbali o jej zachowanie, w świetle takich pojęć, jak honor, godność munduru, koleżeństwo, przywiązanie do tradycji, zwyczajów macierzystego oddziału.
Wykład wygłosi prof. Janusz Karwat, badacz historii wojskowej XIX i XX w., dziejów Wielkopolski pod zaborem pruskim i powstania wielkopolskie 1918/1919. Jest autorem 18 książek, w tym m.in. „Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem 1887–1919” (2002); „Dowódcy wielkopolskich oddziałów kawalerii i broni pancernych” (2004); „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w historiografii i kulturze” (2012). Jest też współredaktorem Encyklopedii „Powstania Wielkopolskiego 1918/1919” (2018).
 

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania. Patronatów honorowych udzielili: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.