Zapraszamy na grudniowe wykłady w ramach cyklu Poznańskie sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita”. Pierwszy z nich pt. Gdy Poznań był jeszcze dużą wsią – folwarki i wsie w krajobrazie miasta, wygłosi dr inż. Agnieszka Wilkaniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Gdy Poznań był jeszcze dużą wsią – folwarki i wsie w krajobrazie miasta.

Miasto jest żywą i zmieniająca się strukturą. Tereny, które dzisiaj posiadają miejski charakter przestrzeni, z intensywną zabudową, gęstą siecią komunikacyjną, typowymi dla miasta funkcjami, jeszcze nie tak dawno, kilkadziesiąt, sto lat temu były wsiami. W czasie wykładu zostaną wymienione wsie i folwarki, które występowały w granicach dzisiejszego miasta, ze wskazaniem ich lokalizacji. Przedstawione zostaną również kolejne poszerzenia granic miasta w XX w. Zaprezentowane zostaną zmiany układów przestrzennych wsi i folwarków włączonych do miasta w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tematem rozważań będzie wpływ jaki na wsie i folwarki, wywarł fakt, że znalazły się w granicach Poznania, jakie były powody i konsekwencje tych zmian. Wspomniane zostaną również późniejsze przekształcenia wsi i folwarków wokół miejskich, aż do czasów współczesnych. Zastanowimy się także co pozostało z dawnego charakteru wsi i folwarków w granicach miasta i w jakich częściach Poznania można szukać śladów wiejskiego krajobrazu.