Już w najbliższy czwartek zapraszamy Państwa do wysłuchania pierwszego z grudniowych wykładów w ramach cyklu Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita.
Wykład będzie transmitowany na naszym kanale w serwisie YouTube, czwartek 3 grudnia, o godz. 18:00.

Tym razem mamy coś specjalnie dla fanów sportu. Wykład pt. Na szkolnym boisku i z olimpijskimi laurami wygłosi prof. UAM dr hab. Ryszard Wryk (Wydział Historii UAM).

Sport w Poznaniu w dwudziestoleciu międzywojennym charakteryzował się stałym dynamizmem rozwojowym. Było to zasługą właściwie prowadzonej pracy szkoleniowej i organizacyjnej. Doniosłą rolę w tym zakresie odegrało Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego oraz Centralna Wojskowa Szkoła Gimnastyki i Sportów. Znaczący był również społeczny wkład pracy działaczy sportowych. To za sprawą Poznania w latach Drugiej Rzeczypospolitej Wielkopolska obok Górnego Śląska i Pomorza należała do najlepiej usportowionych regionów Polski.

Prof. dr hab. Ryszard Wryk – pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią sportu, najnowszymi dziejami Wielkopolski i biografistyką. Autor 11 monografii i wydawca 2 tomów źródeł. Tematycznie jego publikacje koncentrują się głównie na sporcie akademickim, ruchu olimpijskim i sporcie w latach II wojny światowej. Za twórczość naukową został nagrodzony Złotym Wawrzynem Olimpijskim (2016). Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej. Od ponad czterdziestu lat prowadzi działalność społeczną w ruchu sportowym. W 2016 r. otrzymał godność Członka Honorowego AZS.

Drugi grudniowy wykład pt. Prawo i samorządność. Wartości i symbole wygłosi prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński (Wydział Prawa i Administracji UAM).

Transmisja wykładu odbędzie się 17 grudnia, godz. 18:00

Odzyskanie niepodległości przyniosło nowe wyzwania. Do nich należało rozstrzygnięcie sprawy dziedzictwa kulturowego zaborów w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej. Stworzyło też możliwości podjęcia inicjatyw, których nie można było dotąd zrealizować. W przypadku Poznania, takim wielusetletnim dążeniem zrealizowanym wraz z odzyskaniem niepodległości był uniwersytet. To on promieniował na całą Polskę, ściągał naukowców i studentów. Symboliczny wymiar ma wiele działań takich jak zastąpienie dotychczasowych pomników nowymi, zmiana siedziby cesarskiej na prezydencką, kwestia prymasostwa. Niezmiennie istotne pozostały idee gospodarności, samorządności, a także legalizmu, poszanowania prawa. Ale jak powinny funkcjonować sądy, skoro Polacy byli dotąd w zasadzie pozbawienie możliwości powołania na stanowiska sędziowskie, czy „nasze” prawo cywilne – najnowocześniejsze, ale jednak niemieckie –,powinno być rozciągnięte na całą Polskę, czy samorząd powinien funkcjonować na trzech poziomach, tak jak dotąd, czyli gminy, powiatu i województwa? Wiele z tych kwestii omawiano i rozwiązywano. Nie udało się przekonać całej Polski co do rozbudowy samorządu, choć w Wielkopolsce na szczęście zachowano odrębności w tym zakresie a symbol samorządności miejskiej – łańcuch prezydenta Poznania – nadal jest wykorzystywany.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński jest prawnikiem, pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swych badaniach koncentruje się m.in. na w zagadnieniach europejskiej kultury prawnej, ewolucji instytucji prawnych, wizualizacji prawa, a także problemach prawa i polityki turystycznej. Jest autorem ponad 100 publikacji ogłoszonych w kraju i za granicą. Do nich należą monografie: Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej 1919–1922 i Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych, Pod jego redakcją ukazały się m.in. książki Wielkopolanie XX wieku; Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota; Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie. Jest również redaktorem serii „Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały”, „Dziedzictwo Wielkopolski” oraz „Magistri Nostri. Profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu”. Wyniki swych badań prezentował m.in. podczas wykładów w Austrii, Czechach, Estonii, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, we Włoszech i na Łotwie. Od 2016 r. pełni obowiązki dyrektora Muzeum UAM. W latach 2014–2020 był prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania. Patronatów honorowych udzielili Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, oraz Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Serdecznie zapraszamy!