Szanowni Państwo,

miło nam ogłosić, że z końcem września br. w PTPN rozpocznie się realizacja projektu badawczego pt. “Differentiae: ponowne odkrycie wczesnonowożytnej metody prawnoporównawczej wobec rosnącej hybrydowości normatywnej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Sonatina 4 (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-30-wyniki-sonatina-4).

Będzie to pierwszy tego typu projekt realizowany w Towarzystwie, a jego kierownikiem został dr Piotr Alexandrowicz, doktor nauk prawnych, magister prawa, teologii i prawa kanonicznego, stypendysta m.in. MNiSW.

Projekt badawczy jest poświęcony szczególnemu rodzajowi tekstów prawniczych z XVI-XVIII w., mianowicie „różnicom między prawem cywilnym i kanonicznym” (differentiae iuris civilis et canonici). Głównym celem projektu jest ustalenie jaka była natura tych dzieł i jaką metodę stosowali autorzy differentiae, co do tej pory nie zostało szczegółowo zbadane. Ten gatunek literacki może posłużyć jako narzędzie do spojrzenia na wczesnonowożytne prawoznawstwo z nowej perspektywy. Wydaje się uzasadnione by użyć tych tekstów źródłowych do analizy problematyki pluralizmu prawnego w okresie wczesnonowożytnym, do badań nad relacjami między prawem świeckim i kanonicznym w dobie napięć międzywyznaniowych czy do ustalenia, jaki był charakter porównawczego podejścia do prawa w tym okresie. Badanie differentiae w okresie wczesnonowożytnym posłuży do zdobycia wiedzy, która może być także pożyteczna dla współczesnej nauki prawa. Kwestie pluralizmu prawnego, relacji między prawem a religią czy ciągłe poszukiwania w zakresie funkcjonalnej metody prawnoporównawczej są nadal aktualne. Podejmując badania nad tymi zagadnieniami może być użyteczne, by wykorzystać także doświadczenie historyczne w zakresie wniosków co do metody prawniczej stosowanej w przeszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Stanisław Żywica