Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe poświęcone początkom akademickiego Poznania, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w Sali Posiedzeń PTPN.

Program seminarium

9.00 – Józef Struś – absolwent Akademii Lubrańskiego i najwybitniejszy polski lekarz epoki renesansu
prof. dr hab. Andrzej Grzybowski, Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

9.20 – Założenie Akademii Lubrańskiego
prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski, Instytut Historii UAM

9.40 – Biskup Jan Lubrański i jego dzieła
prof. UAM dr hab. Piotr Neumann, Wydział Teologiczny UAM

10.00 – Jan ze Stobnicy i jego “Introductio in Ptholomei Cosmographiam cum longitudinibus & latitudinibus regionum & civitatum celebriorum” (Ungler 1512)
prof UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, Instytut Filologii Polskiej UAM

10.20 – Krzysztof Hegendorfer w Akademii Lubrańskiego
prof. dr hab. Katarzyna Meller, Instytut Filologii Polskiej UAM

 

10.40 – przerwa kawowa

 

11.00 – Jan Hieronim Chrościejewski  – prekursor polskiej pediatrii
dr med. Włodzimierz Witczak

11.20 – Herb Akademii Lubrańskiego
prof. UAM dr hab. Paweł Stróżyk, Instytut Historii UAM

11.40 – Herb Kolegium Jezuickiego
dr hab. Igor Kraszewski

12.00 – Akademia Lubrańskiego, czy Kolegium Jezuitów w Poznaniu – trudny wybór?
dr Michał Nowicki, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

12.20 – Plamy słoneczne w badaniach astronomów jezuickich (Karol Malapert i Jan Mikołaj Smogulecki)
prof. Grzegorz Raubo, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

 

12.40 – przerwa obiadowa

 

14.00 – Realne–nierealne. Dostojnicy kościelni i świeccy na obrazie Jana Matejki „Założenie Akademii Lubańskiego”
prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Wydział Prawa i Administracji UAM

14.20 – Relacje między Poznańską Kapitułą Katedralną a Akademią Lubrańskiego w XVII wieku
dr Mikołaj Pukianiec, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

14.40 – Kolegium poznańskiego sylwetki mężów uczonych
dr Andrzej Paweł Bieś SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie

15.00 – Polskie piśmiennictwo jezuickie o Dalekim Wschodzie z uwzględnieniem poznańskiego repertuaru wydawniczego
dr Anna Kołos, Biblioteka PTPN

 

15.20 – przerwa kawowa

 

15.40 – Jan Bielski SJ i nowa szkoła dramatopisarska w Poznaniu w połowie XVIII wieku
prof. Barbara Judkowiak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

16.00 – Szkoły poznańskie w okresie reform Komisji Edukacji Narodowej
prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

16.20 – Kto, kogo i jak uczył prawa w Szkole Wydziałowej w Poznaniu w ostatnich latach Pierwszej Rzeczypospolitej
dr hab. Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji UAM