Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, nawiązując do wieloletnich tradycji badań nad regionem i ich upowszechniania, zamierza skupić wokół siebie wszystkich regionalistów osoby zajmujące się szeroko pojętymi dziejami i kulturą Wielkopolski, jak i różnymi aspektami dnia dzisiejszego zarówno zawodowo, jak i hobbystycznie, profesjonalistów i amatorów. Chcielibyśmy, aby PTPN stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń, pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności. Zależy nam, aby w szerszym niż dotychczas zakresie inicjować badania, wspólnie je prowadzić, publikować i upowszechniać ich wyniki.
Chcielibyśmy zaprosić na pierwsze spotkanie zarówno tych od dawna zajmujących się Wielkopolską i jej częściami (miastami, wsiami, wspólnotami, a także wybranymi dziedzinami), historyków, geografów, socjologów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z regionalizmem, czyli licealistów, studentów czy nauczycieli.
Seminarium pt. Dziedzictwo Wielkopolski. Badania i popularyzacja w ramach projektu „Dziedzictwo Wielkopolski”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, odbędzie się 29 października 2019 r. w siedzibie PTPN i składać się będzie z dwóch części. W pierwszej uczestnicy wysłuchają krótkich wykładów na temat Wielkopolski i regionalistyki, w drugiej natomiast wezmą udział w warsztatach (opis w załączniku) i prezentacji wydawnictw regionalistycznych.
Udział w seminarium pt. Dziedzictwo Wielkopolski. Badania i popularyzacja jest bezpłatny. Liczba osób mogących wziąć udział w poszczególnych warsztatach jest ograniczona, w związku z tym obowiązują wcześniejsze zapisy. Ostateczny termin zapisów to 20 października 2019 r. O przyjęciu zgłoszenia wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
Ważnym elementem seminarium będzie prezentacja wydawnictw regionalnych. Zachęcamy zatem muzea, towarzystwa i inne instytucje do zgłoszenia zamiaru wystawienia swoich publikacji. Zainteresowani mogą zdecydować, czy chcą prowadzić sprzedaż w trakcie wydarzenia.
Więcej informacji oraz zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy: patrycja.krawczyk@ptpn.poznan.pl.