12 listopada o godz. 17:00 w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbędzie się uroczyste podpisanie Karty Akademickich Tradycji Poznania
przez rektorów wszystkich poznańskich uczelni.
Wydarzenie jest upamiętnieniem decyzji o powstaniu Uniwersytetu Poznańskiego, która zapadła 11 listopada 1918 r. w murach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

Rektorzy wszystkich poznańskich uczelni publicznych

            Setna rocznica powołania przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu stanowi dobrą okazję do potwierdzenia wartości, które przyświecały twórcom Uniwersytetu i wyznaczenia kierunków, w jakich poznańskie środowisko naukowe powinno podążać. Ten wyjątkowy moment, któremu towarzyszy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pragnie upamiętnić w sposób szczególny, zwołując uroczyste walne zebranie swoich członków, wybitnych przedstawicieli poznańskiego środowiska naukowego, podczas którego rektorzy wszystkich publicznych uczelni w Poznaniu podpiszą Kartę Akademickich Tradycji Poznania. Wśród tych osób znajdą się rektorzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, Uniwersytetu Artystycznego, prezesa oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i prezesa PTPN.

Historia powstania Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu

            Akademickie tradycje Poznania sięgają XVI wieku, kiedy w 1519 roku powstała staraniem biskupa Jana Lubrańskiego akademia, która pierwsza w Polsce tchnęła ducha nowożytnego humanizmu. W 1611 roku poznańscy jezuici otrzymali przywilej królewski powołujący do życia uniwersytet, niestety na krótko. Nie udało się też utrzymać powstałej
w XVIII wieku z połączenia Lubranscianum i Kolegium jezuickiego Akademii Wielkopolskiej, kierowanej przez wybitnego fizyka, ks. Józefa Rogalińskiego.

W trudnych czasach zaboru kultywowanie polskiego życia naukowego podjęte zostało przez utworzone w 1857 roku Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Powstałe tu kolekcje dzieł sztuki, archeologiczne, przyrodnicze i biblioteczne umożliwiały prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy. Zrodzoną właśnie w tym środowisku inicjatywę powołania uniwersytetu potwierdziła uchwała zebranego w Poznaniu w grudniu 1918 roku Polskiego Sejmu Dzielnicowego, a po obaleniu władzy pruskiej w zrywie powstania wielkopolskiego znalazł on energiczne wsparcie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej oraz rządu polskiego w Warszawie. Dzięki temu zaangażowaniu możliwa była uroczysta inauguracja działalności uniwersytetu, nazwanego wówczas Wszechnicą Piastowską, już 7 maja 1919 roku. W tej atmosferze powstawały kolejne instytucje dające początek dziś działającym uczelniom, których rektorzy 12 listopada 2018 r. podpiszą Kartę Akademickich Tradycji Poznania.

 

Program wydarzenia

            Walne Zebranie rozpocznie się 12 listopada o godz. 17:00 w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydarzenie rozpocznie się wykładem prof. UAM dra hab. Przemysława Matusika pt. Rewolucja i uczeni. O Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu. Głos zabiorą także prezes PTPN prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński oraz rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki. Wydarzeniu towarzyszyć będzie także seminarium naukowe poświęcone roli towarzystw naukowych i lokalnych środowisk w powstawaniu i działalności uniwersytetów w okresie II Rzeczypospolitej z udziałem badaczy z innych miast, które rozpocznie się
o godz. 14:00.