4 grudnia 2019 r. odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu “Skarby Biblioteki PTPN”, poświęcone unikatowemu, rękopiśmiennemu zielnikowi Elizy Orzeszkowej.

Naszymi prelegentami będą prof. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, literaturoznawczyni z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, oraz mgr Sylwia Popławska, specjalistka z zakresu konserwacji zielników z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa zielników i druków botanicznych (XVI-XIX wiek) oraz krótki koncert muzyczny na altówkę i fortepian.

Zapraszamy!