Z ubolewaniem zawiadamiamy, że z przyczyn losowych prof. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN) zmuszony był odwołać swój środowy wykład poświęcony kopernikanizmowi w ramach cyklu „Skarby Biblioteki PTPN”. Prelekcja prof. Włodarczyka odbędzie się w innym terminie, o którym powiadomimy na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. 9 października zapraszamy natomiast na wystawę druków astronomicznych, prezentację dwóch pierwszych wydań De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika oraz koncert muzyki dawnej zespołu „Discors concordia”.

Uprzejmie przepraszamy za zaistniałe niedogodności.