Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Spółki, fabryki, czytelnie… Areny pracy organicznej”, której celem jest przedstawienie wyników najnowszych badań nad miejscami związanymi z pracą organiczną. Konferencja ma stanowić kolejny etap promowania idei pracy organicznej oraz aktywności obywatelskiej, a także być istotnym elementem społecznego zaangażowania w tworzenie Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej.

Konferencja odbędzie się 23 listopada br., w Sali Posiedzeń PTPN. Jednocześnie dla zwiększenia możliwości wzięcia udziału w konferencji, a jednocześnie zachować reżim sanitarny na naszym Facebooku transmitować będziemy jej obrady.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja współfinansowana jest przez Fundację Zakłady Kórnickie. Patronatu honorowego udzielili Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.