w imieniu Przewodniczącego Wydziału II PTPN, Prof. Pawła Stróżyka, serdecznie zapraszamy na naukową część posiedzenia naukowo-administracyjnego Wydziału, która rozpocznie się o godz. 17.00 27 III 2023 w Sali Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29.

Wykład wiosenny w cyklu mistrzowskim In quattuor tempora anni 

wygłosi  DR HAB. HENRYK MAREK SŁOCZYŃSKI: CZY BEZ POGŁĘBIONYCH BADAŃ HISTORYCZNYCH MOŻNA ZROZUMIEĆ PRZESŁANIE OBRAZÓW MATEJKI?