Przewodniczący Wydziału II Historii i Nauk Społecznych prof. UAM dr hab. Paweł Stróżyk zwołuje posiedzenie wyborcze Komisji Nauk Prawnych PTPN.

Posiedzenie odbędzie się 11 kwietnia 2022 r., o godz. 17:00  (w razie braku kworum II termin jw. godz. 17.15) w Sali Posiedzeń PTPN.

Wszystkich członków Komisji prosimy o obecność.