Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu SP-I serdecznie zapraszam na kwietniowy wykład pt. “Włoskie tricolore: historia i teraźniejszość”, który wygłosi dr Andrea Mariani.

Wydarzenie odbędzie się we wtorek 26 kwietnia br. o godz. 18.00 w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na ul. Mielżyńskiego 27/29.

Dla Osób zainteresowanych, które nie będą mogły uczestniczyć osobiście załączam link do zespołu na MS Teams, gdzie wykład będzie transmitowany w czasie rzeczywistym.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGZlYTgxZmEtMGUzZi00MDVlLWJhMTctOTU0MGE1ZmExNTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22a39e4f08-bc4b-491d-a3b4-24453e3c3c9a%22%7d

Serdecznie zachęcam do udziału i pozdrawiam

Ligia Henczel

Prezeska SP-I