Bohaterem kolejnego spotkania z cyklu „Skarby Biblioteki” będzie Władysław Schwarz, młody chłopak pochodzący z jednej ze wsi w powiecie wągrowieckim, uczestnik I wojny światowej. Ten syn owczarza po przejściu w 1914 r. wojskowego szkolenia w Gnieźnie, Krzekowie pod Szczecinem i na poligonie w Biedrusku wyruszył na front francuski, skąd w kwietniu 1915 r. przerzucony został na wschód, w rejon Gorlic, gdzie państwa centralne przeprowadziły jedną z najważniejszych ofensyw toczącego się konfliktu. Schwarz zginął w sierpniu 1915 r. w potyczce z Rosjanami. Do dziś zachowała się po nim, licząca ponad sto listów i kart pocztowych, korespondencja, w której prostym językiem, urozmaiconym słowami z języka niemieckiego i zwrotami gwarowymi, dzielił się z najbliższymi wrażeniami z wojny światowej. Korespondencja ta daje niepowtarzalną możliwość spojrzenia na konflikt nie z punktu widzenia dowódców, ale prostego żołnierza opisującego wojenną codzienność.
Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 w Poznaniu w Sali Posiedzeń PTPN.
W programie:
– wykład prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik (Wydział Historii UAM) pt. „Polacy a Wielka Wojna…“
– wykład prof. dr hab. Jerzego Sierociuka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) pt. „Historyczne i kulturowe znaczenie gwar Wielkopolski”
– prelekcja mgr Aliny Kucharskiej pt. „Z wielkopolskiej wsi na fronty Wielkiej Wojny. Władysław Schwarz i jego korespondencja”
Artystyczną atrakcją wieczoru będzie występ Zespołu Tańca Ludowego “Poznań” AWF.
Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie edycja krytyczna listów Władysława Schwarza pt. „Z wielkopolskiej wsi na fronty Wielkiej Wojny” w opracowaniu mgr Aliny Kucharskiej.
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i działania edukacyjno-kulturalne na rzecz mieszkańców Poznania” współfinansowanego z budżetu Miasta Poznań. #poznańwspiera