Przewodniczący Wydziału II Historii i Nauk Społecznych prof. UAM dr hab. Paweł Stróżyk zwołuje posiedzenie wyborcze Komisji Socjologicznej PTPN.

Posiedzenie odbędzie się 29 marca 2022 r., o godz. 17:00 w Sali Posiedzeń PTPN.

Wszystkich członków Komisji prosimy o obecność.