ZARZĄD
POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK
uprzejmie zaprasza na
UROCZYSTE WALNE ZEBRANIE
z okazji nadania godności Członka Honorowego
Hannie Suchockiej i Annie Wolff-Powęskiej
Uroczyste spotkanie odbędzie się w piątek,
28 października 2022 roku o godz. 17.00
w Sali Posiedzeń.

Program Uroczystego Walnego Zebrania członków PTPN

1. Otwarcie zebrania i powitanie gości przez prof. UEP dr. hab. Filipa Kaczmarka, Prezesa PTPN.
2. Przedstawienie działalności i dokonań Pani prof. UAM dr hab. Hanny Suchockiej przez prof. UAM dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego.
3. Wygłoszenie laudacji przez prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Szmyta.
4. Przedstawienie działalności i dokonań Pani prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej przez prof. dr. hab. n. med. Bogdana Miśkowiaka.
5. Wygłoszenie laudacji przez prof. dr. hab. Roberta Trabę.
6. Recital fortepianowy dr Marii Rutkowskiej.