W imieniu Zarządu PTPN serdecznie zapraszamy na Uroczyste Walne Zebranie członków PTPN, które odbędzie się 13 lutego br o godz. 17:00 w Sali Posiedzeń.

W programie m.in. wykład prof. dr hab. Władysława Chałupki (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku) pt. Leśnictwo w wielkopolskim skarbcu dziedzictwa. O muzyczny akcent zadba, obchodząca w tym roku swoje 100-lecie, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Zostanie również przygotowana wystawa dotycząca dziedzictwa lasów i leśnictwa ze zbiorów Biblioteki PTPN oraz Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PROGRAM