Szanowni Państwo!

Zapraszamy na grudniowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych, Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956.

Wykłady w grudniu odbędą się w formie zdalnej za pomocą aplikacji Zoom. Kody dostępów do wykładów wyszczególnione poniżej.

Prosimy jednak pamiętać o zachowaniu zasad reżimu sanitarnego (zakrywanie nos i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odległości od innych uczestników).

Cykl wykładów pt. Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956 jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania. Patronatów honorowych udzielili Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, oraz Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Harmonogram wykładów

9 grudnia 2021 R., GODZ. 18:00

prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki (Wydział Historii UAM) wygłosi wykład pt. Wielkopolska zaradność podczas okupacji

Meeting ID: 868 6763 4880

Passcode: 899928

16 grudnia 2021 R., GODZ. 18:00

prof. dr hab. Bogusław Polak (Wydział Humanistyczny Politechniki Koszlińskiej) wygłosi wykład pt. Ludność cywilna w obronie Wielkopolski

Meeting ID: 827 6192 2466

Passcode: 986023

Transmisja zdalna – jak dołączyć?

  1. Wejdź na stronę https://zoom.us/join lub otwórz aplikację Zoom w swoim urządzeniu.
  2. Wpisz Meeting ID i Passcode (patrz wyżej).
  3. Podaj swoje imię i nazwisko jako nazwę użytkownika.
  4. Zaloguj się do spotkania. 

Spotkanie będzie każdorazowo aktywne od godz. 17:50.

Zapowiedź wykładów

Wielkopolska zaradność podczas okupacji

Przedmiotem wykładu będzie próba charakterystyki jednej z cech tradycyjnie przypisywanych Wielkopolanom, w szczególnym okresie jakim była niemiecka okupacja. Obok pragmatyzmu, oszczędności i legalizmu właśnie zaradność jest często wskazywana jako element wielkopolskiej mentalności. Jej znaczenie wzrosło w czasach okupacji, gdy reguły narzucone przez skrajnie opresyjne i wrogie państwo wymusiły szereg działań obronnych, które zmodyfikowały dotychczasowy sposób życia wielkopolskiego społeczeństwa. Umiejętność radzenia sobie w sytuacji dyskryminacji aprowizacyjnej, ogólnego niedostatku i ciągłego zagrożenia życia stała się warunkiem przetrwania jednostki, rodziny i społeczeństwa. Charakterystyka technik radzenia sobie z okupacyjnym niedostatkiem, pragmatyzmu i procesów dostosowawczych oraz ich kontekstu społecznego stanowi główną część wykładu. Jego istotnym elementem jest również refleksja na temat „zaradności” jako formy oporu wobec działań okupanta, zamierzonej i niezamierzonej walki ekonomicznej, zapewniającej przetrwanie i dającej poczucie sprawczości w ramach totalitarnego systemu.

prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor UAM, kierownik Zakładu Historii Gospodarczej Wydziału Historii UAM. Autor wielu prac dotyczących historii społeczno-gospodarczej Polski i Niemiec w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wsi, rolnictwa i polityki rolnej, okupacji hitlerowskiej ziem polskich, myśli politycznej polskiego ruchu ludowego oraz historii regionalnej Wielkopolski. W 2021 r. wybrany na Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

Ludność cywilna w obronie Wielkopolski w 1939 r.

Wykład poświęcony zostanie prezentacji postawy Wielkopolan wobec niemieckiego zagrożenia. Zwrócona zostanie uwaga na takie aktywności jak wsparcie dla Wojska Polskiego, zbiórka funduszy na FON, Komitety Pomocy Batalionom Obrony Narodowej, PCK, OPL, wiece i manifestacje, budowa umocnień ziemnych. Przywołane zostaną konkretne przykłady zbrojnej samoobrony w południowych, zachodnich i północnych powiatach Wielkopolski. Istotną częścią wykłady będzie charakterystyka zbrodni niemieckich na obrońcach Wielkopolski i ich upamiętnienie. Punktem wyjścia do rozważań będzie przedstawienie stanu badań nad udziałem ludności cywilnej w obronie Wielkopolski, począwszy od pierwszych lat powojennych (prof. Edmund Wengerek, prof. Czesław Łuczak, dr Ludwik Gomolec) przez historyków lat siedemdziesiątych.

prof. dr hab. Bogusław Polak – historyk, politolog i archiwista. Ukończył studia w Instytucie Historii UAM, tu uzyskał stopień doktora (1975) i doktora habilitowanego (1989) oraz przeprowadził procedurę profesorską (2000). Zajmuje się historią polityczno-wojskową Polski XIX i XX wieku, biografistyką, źródłoznawstwem najnowszym, dziejami uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii, wkładem Polaków w integracje europejską, bezpieczeństwem Polski XX/XXI w.

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych w Politechnice Koszalińskiej (1980-1990) i Instytutu Marketingu i Zarządzania (1993-1999), dziekan Wydziału Ekonomii (1999-2005), organizator i dyrektor Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych (2005-2014). Od 1 stycznia 2015 r. – Dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Autor 24 książek autorskich, kilkudziesięciu współautorskich, 45 tomów źródeł, a także ponad 500 artykułów naukowych, setek biogramów i drobniejszych opracowań.

Wśród najważniejszych publikacji znajduje się kilka monografia dotyczących powstania wielkopolskiego i jego dowódców, a także monografia Udział ludności cywilnej w obronie Wielkopolski 1939. Wypromował 21 doktorów nauk humanistycznych i 4 doktorów politologii.