„Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość 1939-1956”

Zapraszamy na kwietniowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych, Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956.

Wykłady w kwietniu odbędą się w Sali Posiedzeń PTPN. Wykład będzie również transmitowany online.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu „Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i działania edukacyjno-kulturalne na rzecz mieszkańców Poznania” współfinansowanego przez Miasto Poznań #poznańwspiera.

Projekt został również objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

7 kwietnia 2022 r., godz. 18:00

prof. dr hab. Maciej Franz (Wydział Historii UAM) wygłosi wykład ptNauka wbrew okupantowi – Uniwersytet Ziem Zachodnich.

21 kwietnia 2022 r., godz. 18:00

dr Adam Pleskaczyński (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu) wygłosi wykład pt. Zorganizowana przemoc niemiecka w Reichsgau Wartheland 1939 – 1945.

Zapowiedź wykładów

Nauka wbrew okupantowi – Uniwersytet Ziem Zachodnich

Niemcy – wkraczający do Poznania w 1939 roku – mieli nie tylko poczucie, że naprawiają krzywdę, jaka stała się im w Wersalu w 1919 roku i odzyskują swój „niemiecki wschód”, ale pragnęli by już nigdy wahadło dziejów nie wychyliło się w drugą stronę. Uniwersytet Poznański był dla władz hitlerowskim celem samym w sobie. Jego likwidacja i dążenie do eksterminacji poznańskich elit wpisywało się tę wizję polityczną, że nowo tworzony „Kraj Warty” będzie czysto niemiecki. O ile można zająć państwa, podbić narody, to zdecydowanie trudniej jest złamać wolę oporu i potrzebę wolności ludzkiego umysłu. Uniwersytet Poznański odrodził się w Warszawie i z czasem w innych miastach Generalnego Gubernatorstwa, jako Uniwersytet Ziem Zachodnich. Nie miał swoich budynków, nie miał swojego herbu, a rektor nie posiadał insygniów, ale istniał. Powrócił do średniowiecznej zasady mistrz i uczeń, bez książek, bez laboratoriów, bez bibliotek, stał się ucieleśnieniem tej odwiecznej drogi poszukiwania, która zawsze przyświecała uniwersytetom. Historia Uniwersytetu Ziem Zachodni, to ciągle fascynująca opowieść o kontynuowaniu „Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”, której w żaden sposób Poznańczycy przegrać nie mogli i nie chcieli.

prof. dr hab. Maciej Franz – kierownik Pracowni Historii Wojskowej na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał doktorat (1999), habilitację (2008) i tytuł profesora (2019). Stażysta Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, Akademii Wojsk Piechoty im. Piotra Sahajdacznego we Lwowie i Instytutu Ukrainoznawstwa im. Krypjakewicza we Lwowie. Autor blisko 400 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym ponad 30 książek, w tym studium poświęconego Uniwersytetowi Ziem Zachodnich Publikuje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Rosji. Naukowo zajmuje się historią wojskowości czasów nowożytnych i najnowszych, dziejami ziem ukrainnych od XVI do XX wieku.

Zorganizowana przemoc niemiecka w Reichsgau Wartheland 1939–1945

Antypolska polityka prowadzona przez Niemców na terenie Okręgu Rzeszy Kraj Warty (Reichsgau Wartheland) uznawana była przez samych nazistów za najbardziej konsekwentną i wzorcową; wdrożony system segregacji etnicznej wyróżniał się swoim radykalizmem nawet na tle innych obszarów polskich włączonych bezpośrednio do Rzeszy. Celem narodowych socjalistów było przeprowadzenie na tym obszarze bezprecedensowego eksperymentu społecznego, którego ofiarą mieli paść Polacy i zamieszkujący ten obszar Żydzi. Z żelazną konsekwencją i brutalnością wprowadzano koncepcję skolonizowania Wschodu. Aby osiągnąć w Kraju Warty zamierzone rezultaty Niemcy zastosowali cały wachlarz działań represyjnych, które były realizowane za pomocą rozbudowanego aparatu terroru wspomaganego przez administrację, sądownictwo, a także zwykłych Niemców.

dr Adam Pleskaczyński – historyk, pracownik naukowy w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, eksplorator Azji i obszaru Pacyfiku, autor 12 książek o tematyce historycznej (m.in. Wartheland. Dzieje zbrodni) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, twórca kilkudziesięciu filmów i programów telewizyjnych. Prowadząc badania naukowe koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z powstaniem wielkopolskim, wojną polsko-bolszewicką i II wojną światową.