Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na majowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych, Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956.

 Wykłady w formie zdalnej odbywać się będą z pomocą platformy Zoom gdzie będą mogli Państwo bezpośrednio brać udział w wykładzie i dyskusji, ale również całość będziemy transmitować na naszym Facebooku.

Cykl wykładów pt. Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956 jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania. Patronatów honorowych udzielili Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, oraz Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Harmonogram wykładów

6 maja 2021 r., godz. 18:00

dr Marcin Jurek (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu) wygłosi wykład pt. Twierdza reakcji? Kształtowanie się władzy komunistów w Wielkopolsce.

Dane do udziału w spotkaniu: 

Meeting ID: 837 7719 3656

Passcode: 222542

20 maja 2021 r., godz. 18:00

prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) wygłosi wykład pt. Realia i wartości. Z kart historii Uniwersytetu Ekonomicznego.

Dane do udziału w spotkaniu:

Meeting ID: 854 2047 2758

Passcode: 223268

Zapowiedź wykładów

Twierdza reakcji? Kształtowanie się władzy komunistów w Wielkopolsce

Rok 1945 stanowi w dziejach Wielkopolski niezwykle istotną cezurę. Oznaczał nie tylko koniec brutalnej okupacji niemieckiej, gdy tysiące mieszkańców regionu poddano eksterminacji oraz wysiedlono z rodzinnych stron. Wkroczenie Armii Czerwonej skutkowało również zainstalowaniem nowej władzy – sprawowanej przez komunistów. W dwudziestoleciu międzywojennym Poznań nie bez przyczyny uchodził za twierdzę Narodowej Demokracji, toteż objęcie rządów przez nielicznych i wyjątkowo niechętnie traktowanych tu w latach II RP radykalnych działaczy, zwłaszcza w Wielkopolsce można odbierać jako sytuację zupełnie niezwykłą. W nowych warunkach, mimo formalnego istnienia systemu wielopartyjnego oraz odbudowy administracji, nadrzędną rolę pełniła Polska Partia Robotnicza, a jej Komitet Wojewódzki stanowił rzeczywiste centrum władzy w regionie. Warto prześledzić proces tworzenia oraz umacniania „władzy ludowej”, zwalczania przez nią wszelkich przeciwników, a także spróbować odpowiedzieć na pytanie o stosunek Wielkopolan wobec nowych rządów.

dr Marcin Jurek – historyk, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniony w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci narodowej w Poznaniu. Zajmuje się historią ruchu komunistycznego w Wielkopolsce. Autor pracy doktorskiej pt. W polskiej Wandei. Komunistyczna Partia Polski w województwie poznańskim w czasach II Rzeczypospolitej (2019). Przygotowuje monografię Polskiej Partii Robotniczej w Wielkopolsce w latach 1945–1948.

Realia i wartości. Z kart historii Uniwersytetu Ekonomicznego

W 1939 roku, zaledwie rok po uzyskaniu praw akademickich, Akademia Handlowa została zmuszona do obrony swoich wartości w nowych, wojennych realiach. Wraz z odzyskaniem wolności, już w kwietniu 1954 roku, wznowiono nauczanie studentów. Prowadzili je wracający z tułaczki profesorowie. Wybrany w 1939 roku rektor, prof. E. Skalski, oddał swoje berło prof. J. Górskiemu. Uczelnia kontynuowała swoją, sformułowaną w 1926 roku misję – krzewienie nauki, kształcenie młodzieży, pielęgnowanie badań i prac naukowych. W nowych, komunistycznych realiach, władze i pracownicy ponownie musieli bronić podstawowych wartości akademickich. Na niewiele zdały się wysiłki kolejnego rektora – prof. F. Barcińskiego. W 1950 roku uczelnia została upaństwowiona – nadano jej nazwę Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Z Warszawy, władze komunistyczne przysłały swego rektora – doc. dr. M. Fleszara. Od 1954 roku, stery uczelni przejął prof. S. Kruszczyński. W 1949 roku, Ministerstwo Oświaty przeniosło w stan spoczynku prof. E. Taylora, twórcę Poznańskiej Szkoły Ekonomicznej. Zarówno władze, kadra naukowa jak również wszyscy pracownicy i studenci uczelni, skutecznie bronili wartości, w zmieniających się realiach lat 1945 – 1956.

prof. dr hab. Henryk Mruk – absolwent i emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się tematyką przywództwa w biznesie, zarządzaniem marketingowym a także zachowaniami konsumentów i ekonomią behawioralną. Autor kilkuset publikacji, w tym monografii Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Zarządzanie i planowanie marketingowe, Reklama i PR na rozdrożu, Marketing – zagadnienia współczesne, Kreowanie marki w sporcie. Ceniony wykładowca akademicki na wszystkich poziomach studiów. Prowadzi blog i własną stronę internetową www.mruk.edu.pl