Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na pierwsze wykłady w ramach nowej edycji znanego już cyklu wykładów otwartych, Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956.

Wraz z nową edycją cyklu uaktualniamy sposób udziału w wykładach w trakcie pandemii. Wykłady w formie zdalnej odbywać się będą z pomocą platformy Zoom gdzie będą mogli Państwo bezpośrednio brać udział w wykładzie i dyskusji, ale również całość będziemy transmitować na naszym Facebooku.

Harmonogram wykładów w marcu:

4 marca, godz. 18:00

dr Agnieszka Łuczak (Biblioteka Raczyńskich) i mgr Tomasz Łuczak (Narodowy Instytut Dziedzictwa) wygłoszą wykład pt. Polityka III Rzeszy wobec polskiego dziedzictwa kulturowego 

Dane do udziału w spotkaniu_platforma Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85857321395pwd=UGxzeUNQeGwxU3dBN3NWRmN5U3BwQT09 

Meeting ID: 858 5732 1395

Passcode: 773381

18 marca, godz. 18:00

dr Jacek Kubiak (Poznańskie Archiwum Historii Mówionej, dział Wydawnictwo Miejskiego Posnania) wygłosi wykład pt. Deportacje Wielkopolan. Epizod czy zapowiedź europejskiego kataklizmu?

Dane do udziału w spotkaniu_platforma Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84953873147?pwd=aTJSM2hZTk5NZFlFL3pka0tFWUduQT09

Meeting ID: 849 5387 3147

Passcode: 406999

Zapowiedź wykładów:

Polityka III Rzeszy Niemieckiej wobec polskiego dziedzictwa kulturowego 

Podczas II wojny światowej doszło do największej w historii ludzkości grabieży dóbr kultury. Dotkliwe straty poniosły także polskie zbiory, a nazistowscy dygnitarze rywalizowali między sobą o przejęcie najlepszych „rewirów łowieckich”. Skutki tych działań trwają do dziś – media regularnie donoszą o odnalezieniu kolejnych, zaginionych podczas wojny dzieł sztuki. Poznań w czasie okupacji niemieckiej lat 1939-1945 był stolicą „Kraju Warty” – okręgu III Rzeszy Niemieckiej, nad którym całkowitą władzę sprawował jego namiestnik, Arthur Greiser. Wielkopolskę zaliczono do kategorii „poligonu narodowego socjalizmu”, na którym wdrażano nowe rasistowskie metody administrowania. Ponadto ambicją Greisera było utworzenie z Kraju Warty „okręgu wzorcowego” (Mustergau). Jakie działania podjął wobec polskiego dziedzictwa kulturalnego? Podczas wykładu zostaną przedstawione najważniejsze postacie kierujące nazistowskimi instytucjami zajmującymi się grabieżą dóbr kultury oraz losy polskich zabytków zgromadzonych w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych,  wyznaniowych oraz w siedzibach ziemiaństwa. 

dr Agnieszka Łuczak – historyk, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2000–2018 pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, od  2009 jego naczelnik, od 2018 r. pracownik Biblioteki Raczyńskich. Zajmuje się m. in. tematyką ziemiaństwa polskiego, strat dziedzictwa kulturalnego. Autorka monografii pt. Utracone decorum. Grabież dóbr kultury ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej 19391945 (2011) oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Współautorka wydawnictw Politische Flurbereinigung. Die Vernichtung der polnischen Eliten in Groβpolen (1939–1941) – Polityczne oczyszczanie gruntu”.  Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939–1941), (2009).  Współpracowała przy wystawie Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten – Wypędzeni 1939… Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Kurator wystawy Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX w./ Europe in the family. The Polish landed gentry in the 20th century/ L’Europe en familleLa noblesse terrienne polonaise au XXesiecle. Najnowsza publikacja Polscy ziemianie. Szkice o ludziach i dziedzictwie  (2021) jest pokłosiem wystawy Europa w rodzinie i prezentuje liczne materiały zebrane podczas jej przygotowania, pochodzące ze zbiorów rodzin ziemiańskich oraz opowiada o losach wojennych i powojennych zbiorów sztuki zgromadzonych w dworach i pałacach. 

mgr Tomasz Łuczak – historyk, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Od 1995 roku współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie dokumentacji strat dóbr kultury w Polsce w czasie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrabionych i zniszczonych zabytków Kościoła rzymskokatolickiego. Autor i współautor katalogów wojennych strat dzwonów na ziemiach polskich (obszar Wielkopolski, Pomorza oraz Polski centralnej). Odznaczony złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Współtwórca Mamorandum Kampanologicznego Anno Domini 2017 i programu Corpus Campanarum Poloniae. Współzałożyciel portalu internetowego ludwisarstwo.pl

Deportacje Wielkopolan. Epizod czy zapowiedź europejskiego kataklizmu? 
 

Wysiedlenia Wielkopolan zaczęły się niemal natychmiast po wkroczeniu armii nazistowskiej do Poznania i Wielkopolski. Około czterysta tysięcy poznaniaków i Wielkopolan zostało pozbawionych domostw i mienia. Wywieziono ich do Generalnego Gubernatorstwa. Dalszych 200 lub 300 tysięcy wyrzucono z domów i osiedlono w gorszych warunkach na terenie Warthegau. Wszystko po to, żeby zrobić miejsce dla osadników niemieckich. Miał powstać „wzorcowy”, czysto germański okręg Rzeszy. Całość akcji deportacyjnej nadzorował z Berlina Adolf Eichmann. Ten sam oficer SS, który niedługo potem odpowiadał za „organizacyjną stronę” zagłady Żydów. W 1961 r. stanął przed sądem w Jerozolimie. Jeden z punktów aktu oskarżenia dotyczył zorganizowania deportacji kilkuset tysięcy Wielkopolan.  

 

Dr Jacek Kubiak – dziennikarz, historyk literatury, filmowiec. Prowadzi Poznańskie Archiwum Historii Mówionej, dział Wydawnictwa Miejskiego Posnania. Gromadzi wywiady video z poznaniakami i Wielkopolanami. Od kilkunastu lat zajmuje się deportacjami obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Temat podjął w filmie Jasnowłosa prowincja dla niemiecko-francuskiego kanału ARTE (wspólnie z Klausem Salge i Januszem Zemerem; Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2010). Nagrał – wspólnie z Januszem Zemerem –  blisko 100 filmowych relacji ofiar deportacji. Jest też współautorem wystawy „Wypędzeni 1939”. Wystawę – powstałą pod auspicjami Związku Miast Polskich i wspieraną przez poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – pokazano dotychczas w ponad czterdziestu miejscach w Polsce, Niemczech i Austrii. 

Cykl wykładów pt. Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956 jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania. Patronatów honorowych udzielili Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, oraz Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.