„Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990”

Zapraszamy na grudniowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych,

Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956–1990

Wykłady w marcu odbędą się w Sali Posiedzeń PTPN.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu „Działania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa dla mieszkańców Poznania” współfinansowanego przez Miasto Poznań #poznańwspiera.

Projekt został również objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW

16 marca 2023 r., godz. 17:00

dr Piotr Grzelczak (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu) wygłosi wykład pt. Poznański Czerwiec 1956. Bunt i jego pamięć

30 marca 2023 r., godz. 17:00

prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska (Wydział Historii UAM) wygłosi wykład pt. Między estetyką i polityką. Poznański teatr studencki

 

Zapowiedź wykładów

Poznański Czerwiec 1956. Bunt i jego pamięć

Poznański Czerwiec 1956 był jednym z najważniejszych wydarzeń w powojennych dziejach Polski. Pierwsze masowe, robotnicze wystąpienie przeciw komunistycznej władzy przyciągnęło uwagę świata, zaś w kraju uruchomiło lub przynajmniej wzmocniło zjawiska, których zwieńczeniem był październikowy przełom. Konflikt o pamięć Poznańskiego Czerwca 1956 przez blisko trzydzieści pięć lat wywierał duży wpływ na obraz życia społeczno-politycznego w Poznaniu i w Wielkopolsce, pozostając jednocześnie jednym z ważniejszych punktów odniesienia w dyskusji, która nieustannie toczyła się w PRL na linii władza – społeczeństwo.

Piotr Grzelczak – doktor, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu, absolwent Instytutu Historii UAM oraz studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM. Opublikował m.in. Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–1989 (Poznań 2016), a także ponad dwieście artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych dziejom najnowszym. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kolegium Redakcyjnego „Kroniki Miasta Poznania” oraz Kolegium „Biuletynu IPN”.

Między estetyką i polityką. Poznański teatr studencki

Życie studenckie Poznania po roku 1956 było bogate kulturalnie i artystycznie. Jednym z fenomenów tego bogactwa był teatr studencki, inny niż teatry zawodowe, liczniejszy niż teatry repertuarowe, a do tego poszukujący własnej estetyki i tworzący własną politykę w poszukiwaniu przestrzeni wolności. W tym sensie poznański teatr studencki nie tylko współbrzmiał z teatralną awangardą w teatrze II połowy XX wieku, ale także współtworzył polityki oporu o różnym charakterze i natężeniu.

Izabela Skórzyńska – dr hab., prof. UAM na Wydziale Historii, odbyła studia postdoktoranckie na Uniwersytecie Laval w Québec (Canada). Pracowała jako nauczycielka historii i języka polskiego, dziennikarka i recenzentka teatralna. Od 1992 roku zatrudniona w Zakładzie Dydaktyki Historii UAM, gdzie prowadzi badania z zakresu pamięci i dydaktyki performatywnej oraz historii i pamięci kobiet. Członkini komitetu wykonawczego World Center for Women’s Studies.