Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło poinformować o ogłoszeniu piątej już edycji Konkursu o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na najlepszą książkę o Wielkopolsce w roku 2021. Rok 2021 był dla nas kolejnym rokiem pandemii koronawirusa, przystosowania się do zmian, jakie zaszły, zarówno w życiu codziennym, jak również w prowadzonej działalności naukowej i kulturalnej. Pomimo trudności staramy się kontynuować dotychczasowe działania i projekty, przy których mieliśmy przyjemność do tej pory z Państwem współpracować. Dotyczy to zarówno organizowanych przez nas wykładów i spotkań online, jak i współpracę oraz wspieranie działalności instytucji kulturalnych regionu. Jedną z takich inicjatyw jest właśnie nagrodzenie wydanych publikacji promujących historię i dziedzictwo kulturalne Wielkopolski. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacji wiedzy o regionie.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zgłaszania publikacji w trzech kategoriach:

publikacje naukowe,

publikacje popularnonaukowe i beletrystyczne,

literatura dotycząca miasta Poznania.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku, aplikacje przyjmujemy do 16 maja 2022 r. Więcej informacji przesyłam w załączniku.

Mamy nadzieję, że inicjatywa wyróżnienia najbardziej wartościowych publikacji o regionie Wielkopolski zyska Państwa aprobatę i włączą się Państwo nie tylko do rywalizacji, ale również do tworzenia księgozbioru regionalnego, który został utworzony w Bibliotece PTPN.

Chcielibyśmy, aby do Biblioteki PTPN wpływały systematycznie Państwa publikacje na wzór egzemplarza obowiązkowego. Przekazanie nam w darze publikacji nie wymaga już kolejnego egzemplarza przewidzianego w regulaminie Konkursu.

Z wyrazami szacunku

Filip Kaczmarek

Prezes PTPN

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY