Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować o ogłoszeniu siódmej edycji Konkursu o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na najlepszą książkę o Wielkopolsce w roku 2023. Celem ustanowionej nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacji wiedzy o regionie.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zgłaszania publikacji w trzech kategoriach:

– publikacje naukowe,

– publikacje popularnonaukowe i beletrystyczne,

– literatura dotycząca miasta Poznania.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2023 roku, aplikacje przyjmujemy do 17 maja 2024 r.

Mamy nadzieję, że inicjatywa wyróżnienia najbardziej wartościowych publikacji o regionie Wielkopolski zyska Państwa aprobatę i włączą się Państwo nie tylko do rywalizacji, ale również do tworzenia księgozbioru regionalnego, który został utworzony w Bibliotece PTPN.

Chcielibyśmy, aby do Biblioteki PTPN wpływały systematycznie Państwa publikacje na wzór egzemplarza obowiązkowego. Przekazanie nam w darze publikacji nie wymaga już kolejnego egzemplarza przewidzianego w regulaminie Konkursu.

Partnerem VII Konkursu o Nagrodę PTPN za najlepszą książkę o Wielkopolsce jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.

REGULAMI NONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY