Wszystkich członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zapraszamy na Walne Zebranie PTPN, które odbędzie się 24 czerwca (środa) o godz. 16:45 w Sali Posiedzeń PTPN.

* w drugim terminie 24.06.2020 g. 17:00