Zapraszamy na III Konferencję – Sejmik Muzeów i Regionalistów Wielkopolskich, która odbędzie się 3 grudnia w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Tematem spotkania będą Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn”. Rok po obchodach setnej rocznicy powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9:30, tuż po uroczystym złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą Polski Sejm Dzielnicowy. Uczestnicy spotkania podzielą się swoimi refleksjami nad kończącymi się obchodami stulecia powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku. W każdej części Wielkopolski miały one różny, a często także specyficzny przebieg, dlatego też warto spojrzeć na te wydarzenia z perspektywy lokalnych „Małych Ojczyzn”. Dzieląc się swoimi refleksjami warto również podjąć próbę ich podsumowania, w tym szczególnie pod kątem ich wpływu na popularyzację powstania i oddziaływanie na wzmocnienie historycznej tożsamości narodowej oraz lokalnej.

Organizatorami konferencji są: Fundacja Zakłady Kórnickie, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.