W środowe popołudnie, 30 września, odbyło się spotkanie Prezesa PTPN, prof. UEP dr. hab. Filipa Kaczmarka z niedawno powołanymi członkami Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podczas spotkania zostały wręczone oficjalne powołania nowym członkom Towarzystwa.
W spotkaniu uczestniczyli: dr n. med. Marta Napierała (Wydział IV Nauk Medycznych), dr n. farm. Ewa Totoń (Wydział IV Nauk Medyczny), ks. dr hab. Andrzej Pryba (Wydział II Historii i Nauk Społecznych), dr Tomasz Gabrusiewicz (Wydział II Historii i Nauk Społecznych).