Zapraszamy Państwa na dwa wrześniowe wykłady, które odbędą się w ramach cyklu “Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita”, w czwartki: 19 i 26 września o godz. 18:00 w Sali Posiedzeń PTPN.

Pierwszy pt. „Poznań stolicą katolicyzmu” wygłosi ks. dr hab. Maciej Szczepaniak (Wydział Teologiczny UAM).

Drugi pt. „Poznańscy wydawcy i księgarze” wygłosi prof. UAM dr hab. Piotr Nowak (Wydział Neofilologii UAM).

Tematem pierwszego z wykładów, który odbędzie się 19 września o godz. 18:00 będzie polski katolicyzm. W 20-leciu międzywojennym nazywano Poznań stolicą polskiego katolicyzmu, a księży ‒ przedsiębiorczym surdutowym duchowieństwem. Wykład próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy była to słuszna diagnoza i czym mogła być podyktowana.

Wykład „Poznań stolicą polskiego katolicyzmu?” wygłosi ks. dr hab. Maciej Szczepaniak – teolog, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował na uniwersytetach w Poznaniu i w Rzymie. Jest kapłanem archidiecezji poznańskiej, rzecznikiem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i konsultorem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Członek Stowarzyszenia Homiletów Polskich. Autor monografii i artykułów naukowych z dziedziny nauk teologicznych i komunikacji społecznej.

Drugi z wykładów, który odbędzie się 26 września o godz. 18:00 poświęcony będzie poznańskim wydawcom i księgarzom. Podczas wykładu, prof. UAM dr hab. Piotr Nowak zaprezentuje działalność wydawniczą oraz wkład, jaki wniosło środowisko wydawców poznańskich w dzieło rozwoju polskiej nauki, kultury i literatury w latach 1919-1939. Przez dwadzieścia lat międzywojnia, Poznań z prowincjonalnego miasta wschodnich kresów Rzeszy awansował do rangi trzeciego po Warszawie i Krakowie ośrodka kultury i nauki II Rzeczypospolitej. Jego symbolem, obok Uniwersytetu Poznańskiego, był koncern wydawniczy Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha.

Wykład o poznańskich wydawcach wygłosi Piotr Nowak, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swej pracy badawczej zajmuje się m.in. historią polskiego ruchu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wydawnictw poznańskich. Jest autorem ponad stu publikacji, w tym sześciu książek – dwie z nich w całości zostały poświęcone problematyce ruchu wydawniczego w stolicy Wielkopolski: Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939 (Wyd. Nauk. UAM, 1997) oraz Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd.

Wykłady odbywają się w ramach projektu “Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita”, realizowanego we współpracy z Miasto Poznań.